Elektroonilise kirjakasti hea kasutamise tava:

1. Ära saada teistele rämpsposti (reklaam, ahelkirjad, kampaaniakutsed jmt). Seda tegevust nimetatakse spämmimiseks

2. Kasuta kirja manuste puhul minimalistlikke lahendusi:

* Faili nimi oleks võimalikult täpne ja samas lühike (soovitavalt kuni 20 tähemärki)

* Kasuta ainult ingliskeeles leiduvaid sümboleid ja tähemärke (väldi täpitähti: õ,ä,ö,ü,š,ž jmt). Tühiku asemel kasuta alakriipsu _

* Ära kasuta faili nimes punkti (nt. kuupäevades), mis eraldab reeglina faili nime tema laiendist

* Ära manusta süsteemseid faile või programmi-skripte (failid mille lõpp on: .exe, .com, .dll, .vbs vmt)

* Kontrolli, et sinu kirja manusete kogumaht ei ületaks 10MB. Nii suurte kirjade saatmine tekitab süsteemides tõrkeid

* Kui on vajalik suuremaid faile saata, siis kasuta failide kokku pakkimist (nt Winzip, Winrar, 7Zip vms)
Kontrolli, et ka peale kokku pakkimist, jääks manuse maht alla 10MB - muidu võib juhtuda, et su kiri ei jõua adressaadini

3. Kasuta kirjades alati viisakat kõnepruuki

4. Kasuta teksti kirjutades väiketähti ja suurtähti keeleliselt nõutavas kohas. Järgi netiketti ehk head tava internetis toimetamisel.

5. Vaata üle oma kirjakast ja süstematiseeri oma kirjad, luues erinevaid katalooge. Hinda, kas Sinu postkastis on alati kõik oluline.
Tühjenda vähemalt paar korda aastas ka postkasti prügikasti

6. Ära saada kirja teel enda/teiste salajast informatsiooni (nt kasutajatunnust, parooli jms).

7. Kontrolli enne saatmist veelkord üle, kas adressaat on kirjapildis õigesti sisestatud

Array